TEST THỬ

Mời các độc giả tham khảo thêm các tác phẩm mới của tác giả Aba:

A. Cuốn sách: NỀN TẢNG VÔ TẬN CỦA TRÍ TUỆ VÀ TÌNH YÊU (sách màu chuẩn bị phát hành)

B. USB chủ đề Võ Thấy gồm 30 bài nói chuyện của tác giả Aba (chuẩn bị phát hành)

C. USB chủ đề Mật Trí bao gồm 10 bài nói chuyện: