Liên hệ

Kính chào các bạn!

Địa chỉ liên hệ của chúng tôi là:

Xã Vĩnh Ngọc – Thành Phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Điện Thoại: 0258 3892425

Mobile: 093 3892425

Email: tramhuongxu@gmail.com

Cảm ơn các bạn quan tâm!